Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem különösen fontos a City Média Kaposvár Kft. Vezetése számára. A City Média Kaposvár Kft. Internetes oldalainak használata. lehetséges személyes adatok jelzése nélkül; azonban ha az érintett speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni weboldalunkon keresztül, akkor szükség lehet a személyes adatok feldolgozására. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és az ilyen kezelésnek nincs törvényes alapja, általában beleegyezést kapunk az érintettől.

A személyes adatok-például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma-feldolgozásának mindig összhangban kell lennie az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az országspecifikus adatvédelemmel a City Média Kaposvár Kft -re vonatkozó előírások .. Vállalatunk ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével szeretné tájékoztatni a nagyközönséget az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezenkívül az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével tájékoztatást kapnak azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

Adatkezelőként a City Média Kaposvár Kft. számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre az ezen a webhelyen keresztül feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Az internetes adatátvitelnek azonban elvileg biztonsági rései lehetnek, így az abszolút védelem nem garantált. Ezért minden érintett szabadon továbbíthat nekünk személyes adatokat alternatív eszközökkel, például telefonon keresztül.

1. Fogalommeghatározások

A City Média Kaposvár Kft. Adatvédelmi nyilatkozata. az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásához használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először szeretnénk elmagyarázni az alkalmazott terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó információ. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatokra, online azonosítóra vagy egy vagy több fizikai, fiziológiai, a természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását.

 • b) Érintett

  Az érintett bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős adatkezelő kezeli.

 • c) Feldolgozás

  A feldolgozás minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet személyes adatokkal vagy személyes adatok halmazaival hajtanak végre, akár automatizált módon, akár nem, például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptáció vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, használat, nyilvánosságra hozatal továbbítás, terjesztés vagy más módon hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés útján.

 • d) A feldolgozás korlátozása

  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése a jövőbeni kezelésük korlátozása céljából.

 • e) Profilozás

  A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely a személyes adatok felhasználásából áll a természetes személyre vonatkozó egyes személyes szempontok értékelésére, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival kapcsolatos szempontok elemzésére vagy előrejelzésére. , érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

 • f) Álnevesítés

  Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatok további információk felhasználása nélkül már nem rendelhetők hozzá egy adott érintetthez, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak. hogy a személyes adatokat nem azonosított vagy azonosítható természetes személynek tulajdonítják.

 • g) A feldolgozásért felelős adatkezelő vagy adatkezelő

  Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt határozza meg a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit; ha az ilyen adatfeldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy a kinevezésének konkrét kritériumai az uniós vagy tagállami jogban is rögzíthetők.

 • h) Processzor

  Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 • i) Címzett

  Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, amelyhez a személyes adatokat közlik, akár harmadik fél, akár nem. Mindazonáltal nem tekinthetők címzettnek azok a hatóságok, amelyek személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében az uniós vagy tagállami joggal összhangban; ezeknek az adatoknak az említett hatóságok általi feldolgozása összhangban van a vonatkozó adatvédelmi szabályokkal, a feldolgozás céljainak megfelelően.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik fél olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szerv, amely nem az érintett, az adatkezelő, az adatfeldolgozó és azok a személyek, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosultak személyes adatok feldolgozására.

 • k) Hozzájárulás

  Az érintett hozzájárulása minden szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű jelzés az érintett kívánságairól, amellyel nyilatkozattal vagy egyértelmű megerősítő lépéssel beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. .

2. Az adatkezelő neve és címe

Az Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában:

City Média Kaposvár Kft.

Katona József utca 48

8600 Siófok

Magyarország

Telefon: 06 20 213 2919

E -mail: citymediakft@gmail.com

Weboldal: www.city-media.org

3. Sütik

A City Média Kaposvár Kft. Internetes oldalai sütiket használjon. A cookie -k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy internetes böngészőn keresztül számítógépes rendszerben tárolnak.

Sok internetes webhely és szerver cookie -kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie azonosítója a cookie egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amelyen keresztül az internetes oldalakat és szervereket hozzá lehet rendelni az adott internetes böngészőhöz, amelyben a cookie -t tárolták. Ez lehetővé teszi, hogy a meglátogatott internetes oldalak és kiszolgálók megkülönböztessék az adatok egyéni böngészőjét más, más cookie -kat tartalmazó böngészőktől. Egy egyedi internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie -azonosító használatával.

A sütik használatával a City Média Kaposvár Kft. weboldal felhasználóit olyan felhasználóbarátabb szolgáltatásokkal tudja ellátni, amelyek a süti beállítás nélkül nem lennének lehetségesek.

A weboldalunkon található információk és ajánlatok egy cookie segítségével optimalizálhatók a felhasználó szem előtt tartásával. A cookie -k lehetővé teszik számunkra, mint korábban említettük, hogy felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek a felismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára weboldalunk használatát. A cookie -kat használó webhely -felhasználónak pl. Nem kell minden alkalommal belépnie a weboldal elérésekor, mert ezt a webhely átveszi, és így a cookie a felhasználó számítógépes rendszerében tárolódik. Egy másik példa az online boltban található bevásárlókocsi cookie -ja. Az online áruház emlékezik azokra a cikkekre, amelyeket az ügyfél cookie -val a virtuális kosárba helyezett.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie -k beállítását a weboldalunkon keresztül a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a cookie -k beállítását. Továbbá a már beállított cookie -k bármikor törölhetők egy internetes böngészőn vagy más szoftverprogramon keresztül. Ez minden népszerű internetes böngészőben lehetséges. Ha az érintett kikapcsolja a cookie -k beállítását a használt internetböngészőben, akkor előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója használható teljesen.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A City Média Kaposvár Kft. Honlapja általános adatokat és információkat gyűjt, amikor egy érintett vagy automatizált rendszer felhívja a webhelyet. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Összegyűjtött lehet (1) a használt böngészőtípusok és -verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a webhely, amelyről egy hozzáférő rendszer eléri a weboldalunkat (ún. Hivatkozók), (4) az al -weboldalak, (5) az internetes oldalhoz való hozzáférés dátuma és ideje, (6) egy internetes protokoll címe (IP -cím), (7) a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója, és (8) bármilyen más hasonló adat és információ, amely felhasználható információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználásakor a City Média Kaposvár Kft. nem von le következtetéseket az érintettről. Inkább ezekre az információkra van szükség ahhoz, hogy (1) helyesen jelenítsük meg weboldalunk tartalmát, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsuk információtechnológiai rendszereink és weboldal-technológiánk hosszú távú életképességét. és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátják a büntetőeljáráshoz szükséges információkat kibertámadások esetén. Ezért a City Média Kaposvár Kft. statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat, azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, valamint hogy biztosítsa az általunk kezelt személyes adatok optimális szintű védelmét.

5. Feliratkozás hírleveleinkre

A City Média Kaposvár Kft. Honlapján a felhasználók lehetőséget kapnak vállalkozásunk hírlevelére történő feliratkozásra. Az erre a célra használt beviteli maszk határozza meg, hogy milyen személyes adatokat továbbítanak, valamint azt, hogy mikor rendelik meg a hírlevelet az adatkezelőtől.

A City Média Kaposvár Kft. hírlevél segítségével rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalati ajánlatokról. A vállalkozás hírlevelét csak akkor fogadhatja az érintett, ha (1) az érintett rendelkezik érvényes e-mail címmel, és (2) az érintett regisztrál a hírlevél-szállításhoz. Megerősítő e-mailt küldünk az érintett által először regisztrált e-mail címre hírlevél-szállítás céljából, jogi okokból, a kettős opt-in eljárás során. Ez a visszaigazoló e-mail annak igazolására szolgál, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint érintett jogosult-e a hírlevél fogadására.

A hírlevélre való regisztráció során tároljuk az internetszolgáltató (ISP) által hozzárendelt és az érintett által a regisztrációkor használt számítógépes rendszer IP -címét, valamint a regisztráció dátumát és idejét. Ezen adatok gyűjtésére azért van szükség, hogy megértsük az érintett e-mail címével való (esetleges) visszaélést egy későbbi időpontban, ezért szolgálja az adatkezelő jogi védelmét.

A hírlevélre való regisztráció részeként gyűjtött személyes adatokat csak hírlevelünk küldésére használjuk fel. Ezenkívül a hírlevélre feliratkozókat e-mailben is tájékoztathatják, amennyiben ez szükséges a hírlevél-szolgáltatás működéséhez vagy a kérdéses regisztrációhoz, mivel ez a hírlevél-ajánlat módosítása esetén is előfordulhat, vagy a technikai körülmények megváltozása esetén. A hírlevél -szolgáltatás által gyűjtött személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek. A hírlevélre való feliratkozást az érintett bármikor megszüntetheti. A személyes adatok tárolásához adott hozzájárulás, amelyet az érintett a hírlevél szállításához adott, bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása érdekében minden hírlevélben megtalálható a megfelelő link.

6. Hírlevél-követés

A City Média Kaposvár Kft. Hírlevele úgynevezett nyomkövető képpontokat tartalmaz. A nyomkövető képpont olyan miniatűr grafika, amely ilyen e-mailekbe van ágyazva, és amelyeket HTML formátumban küld, hogy lehetővé tegye a naplófájlok rögzítését és elemzését. Ez lehetővé teszi az online marketingkampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövető pixel alapján a City Média Kaposvár Kft. láthatja, hogy az érintett egy e-mailt nyitott-e meg és mikor, és az e-mailben található hivatkozásokat az érintettek hívták fel.

A hírlevelekben található nyomkövető képpontokba gyűjtött személyes adatokat az adatkezelő tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél szállítását, valamint hogy a jövőbeni hírlevelek tartalmát még jobban igazítsa az érintett érdekeihez. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át. Az érintettek bármikor jogosultak visszavonni a kettős opt-in eljárás keretében kiadott, külön beleegyező nyilatkozatot. Visszavonás után ezeket a személyes adatokat az adatkezelő törli. A City Média Kaposvár Kft. automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevél kézhezvételétől való visszavonást.

7. Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

A City Média Kaposvár Kft. Honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal való gyors elektronikus kapcsolattartást, valamint a közvetlen kommunikációt velünk, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levél általános címét (e-mail cím) is. Ha egy érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolódnak. Az érintett által az adatkezelő által önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az adatkezelés vagy az érintett kapcsolatfelvétele céljából tároljuk. Ezen személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

8. A személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben ezt az európai jogalkotó vagy más jogalkotók az adatkezelőre vonatkozó jogszabályokban vagy rendeletekben engedélyezik. nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszeresen blokkolják vagy törlik.

9. Az érintett jogai

 • a) Megerősítés joga

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy az adatkezelőtől megerősítést kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák -e vagy sem. Ha az érintett élni kíván ezzel a megerősítési joggal, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Hozzáférési jog

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított joghoz, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes információt szerezzen személyes adatairól és ezen információk másolatáról. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára hozzáférést biztosítanak a következő információkhoz:

  • a feldolgozás céljait;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat nyilvánosságra hozták vagy nyilvánosságra hozzák, különösen a harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek;
  • ahol lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha nem lehetséges, az időtartam meghatározásához használt kritériumok;
  • joga van arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, vagy az érintettre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását, vagy kifogást emeljen az ilyen adatkezelés ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz benyújtott panaszhoz való jog megléte;
  • ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó bármely rendelkezésre álló információt;
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben értelmes információk az érintett logikáról, valamint a jelentőségéről és a várható következményekről ilyen feldolgozás az érintett számára.

  Ezenkívül az érintett jogosult információt szerezni arról, hogy személyes adatokat továbbítanak -e harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez. Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy tájékozódjon az adattovábbításra vonatkozó megfelelő biztosítékokról.

  Ha az érintett élni kíván ezzel a hozzáférési joggal, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) Javításhoz való jog

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje az adatkezelőtől a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, az érintett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére, többek között kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.

  Ha az érintett élni kíván a helyesbítéshez való jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törléshez való jog (Elfelejtés joga)

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését, és az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha az alábbi okok egyike fennáll vonatkozik, amíg a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz képest, amely miatt azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
  • Az érintett visszavonja hozzájárulását, amelyre a feldolgozás alapul szolgál a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogást emel a feldolgozás ellen, és a feldolgozásnak nincs nyomós jogalapja, vagy az érintett kifogásolja a feldolgozást a GDPR 21. cikk (2) bekezdése értelmében.
  • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
  • A személyes adatokat törölni kell, hogy megfeleljenek az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettségeknek.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték össze.

  Ha a fent említett okok valamelyike ​​fennáll, és az érintett szeretné kérni a City Média Kaposvár Kft. Által tárolt személyes adatok törlését, akkor bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A City Média Kaposvár Kft. Munkatársa. haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a törlési kérelmet azonnal teljesítsék.

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit, ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa másokat. az adatkezelők feldolgozzák azokat a személyes adatokat, amelyeket az érintett kért, hogy töröljék az ilyen adatkezelők által a személyes adatokra mutató linkeket, másolást vagy sokszorosítást, amennyiben az nem szükséges. A City Média Kaposvár Kft. Munkatársai. egyedi esetekben intézkedik a szükséges intézkedésekről.

 • e) A feldolgozás korlátozásának joga

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy kérje az adatkezelőtől a feldolgozás korlátozását, ha az alábbiak egyike fennáll:

  • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát egy ideig, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogást emelt a feldolgozás ellen, annak ellenőrzéséig, hogy az adatkezelő jogos indokai felülírják -e az érintettét.

  Ha a fent említett feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett a City Média Kaposvár Kft. Által tárolt személyes adatok kezelésének korlátozását kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A City Média Kaposvár Kft. Munkatársa. intézkedik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Az adatok hordozhatóságához való jog

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja a rá vonatkozó személyes adatokat, amelyeket egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott. Jogosult továbbítani ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek az adatkezelő akadályoztatása nélkül, akinek a személyes adatokat átadták, mindaddig, amíg az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés alapján, és a feldolgozás automatizált módon történik, mindaddig, amíg az adatkezelés nem szükséges közérdekű feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlásához.

  Ezen túlmenően, ha a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése értelmében az adathordozhatósághoz való jogát gyakorolja, az érintettnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható, és amikor ez nem lehetséges. hátrányosan érintik mások jogait és szabadságait.

  Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet a City Média Kaposvár Kft. Bármely alkalmazottjával.

 • g) Tiltakozáshoz való jog

  Az európai jogalkotó minden érintettnek joga van arra, hogy saját helyzetével összefüggő okokból bármikor kifogást emeljen az őt érintő személyes adatok e) vagy f) ponton alapuló feldolgozása ellen. ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése alapján. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

  A City Média Kaposvár Kft. a tiltakozás esetén a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelés kényszerítően jogos indokai, amelyek felülírják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi igények előterjesztése, gyakorlása vagy védelme.

  Ha a City Média Kaposvár Kft. személyes adatokat közvetlen marketing célokból dolgoz fel, az érintett jogosult bármikor tiltakozni az őt érintő személyes adatok ilyen marketing célú feldolgozása ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a City Média Kaposvár Kft. Ellen. a közvetlen marketing célú feldolgozáshoz a City Média Kaposvár Kft. a továbbiakban nem dolgozza fel a személyes adatokat ezekre a célokra.

  Ezen túlmenően az érintett jogosult sajátos helyzetére hivatkozva tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok City Média Kaposvár Kft. Általi feldolgozása ellen. tudományos vagy történelmi kutatási célokra, vagy statisztikai célokra a GDPR 89. cikkének (1) bekezdése szerint, kivéve, ha a feldolgozás közérdekű okból elvégzett feladat elvégzéséhez szükséges.

  A kifogásolási jog gyakorlása érdekében az érintett kapcsolatba léphet a City Média Kaposvár Kft. Bármely alkalmazottjával. Ezenkívül az érintett szabad az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben, és a 2002/58/irányelv ellenére EC, hogy a kifogásoláshoz való jogát automatizált eszközökkel, műszaki előírások felhasználásával használja fel.

 • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított joghoz, hogy ne vonatkozzon rá kizárólag automatizált feldolgozáson, ideértve a profilalkotást is, amely rá nézve joghatásokat vált ki, vagy hasonlóan jelentősen befolyásolja őt, amíg a döntés 1. nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy az érintett jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelmére alkalmas intézkedéseket, vagy (3) nem az érintett kifejezett beleegyezésén alapul.

  Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett beleegyezésén alapul, a City Média Kaposvár Kft. megfelelő intézkedéseket kell végrehajtania az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében, legalábbis az adatkezelő emberi beavatkozáshoz való jogát, véleményének kifejtése és a határozat vitatása érdekében.

  Ha az érintett élni kíván az automatizált egyéni döntéshozatalra vonatkozó jogaival, bármikor kapcsolatba léphet a City Média Kaposvár Kft. Bármely alkalmazottjával.

 • i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól bármikor visszavonni hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

  Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor kapcsolatba léphet a City Média Kaposvár Kft. Bármely alkalmazottjával.

10. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a vállalati Facebook összetevőit. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az internetes közösségi találkozók helye, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és interakcióba lépjenek egy virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti információkat nyújtson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózatok felhasználóinak, hogy privát profilok létrehozását, fényképek feltöltését és hálózatot tartalmazzanak baráti kéréseken keresztül.

A Facebook üzemeltető vállalata a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha valaki az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az irányító a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Ennek a weboldalnak az egyes oldalain, amelyeket a vezérlő üzemeltet, és amelyekbe egy Facebook-összetevőt (Facebook-beépülő modulokat) integráltak, minden egyes meghíváskor az érintett információs technológiai rendszerének webböngészője automatikusan felszólítja, hogy töltse le a megfelelő Facebook -összetevő megjelenítését a Facebookról a Facebook -összetevőn keresztül. A Facebook beépülő modulok áttekintése elérhető a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ címen. Ezen technikai eljárás során a Facebook tudomást szerez arról, hogy webhelyünk melyik aloldalát látogatta meg az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg van bejelentkezve a Facebookon, a Facebook az érintett minden egyes weboldalunkra történő meghívásakor észleli-és az interneten való tartózkodásuk teljes időtartama alatt-az internetünk melyik aloldalát. oldalt látogatta meg az érintett. Ezeket az információkat a Facebook komponensen keresztül gyűjtik, és az érintett Facebook -fiókjához társítják. Ha az érintett rákattint a weboldalunkba integrált Facebook -gombok valamelyikére, pl. A „Tetszik” gombra, vagy ha az érintett megjegyzést tesz, akkor a Facebook ezeket az információkat összehangolja az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatok.

A Facebook mindig a Facebook komponensen keresztül kap információt az érintett weboldalunkon tett látogatásáról, valahányszor az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Facebookra a webhelyünkre történő felhívás ideje alatt. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint -e a Facebook komponensre vagy sem. Ha az ilyen információtovábbítás a Facebook számára nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja azzal, hogy kijelentkezik Facebook-fiókjából, mielőtt meghívja a weboldalunkat.

A Facebook által közzétett adatvédelmi útmutató, amely elérhető a https://facebook.com/about/privacy/ címen, tájékoztatást nyújt a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Ezenkívül ott elmagyarázzák, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett magánéletének védelme érdekében. Ezenkívül különböző konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a Facebook számára történő adattovábbítás megszüntetését. Ezeket az alkalmazásokat az érintett felhasználhatja a Facebooknak történő adattovábbítás megszüntetésére.

11. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásával és használatával kapcsolatban (névtelenítési funkcióval)

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a Google Analytics összetevőjét (az anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. A webanalitika a weboldalak látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webes elemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról a weboldalról, ahonnan egy személy érkezett (az úgynevezett hivatkozó), mely aloldalakat látogatták meg, vagy milyen gyakran és mennyi ideig tekintették meg az aloldalakat. A webes elemzéseket elsősorban egy webhely optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics összetevő üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Analytics webes elemzéséhez a vezérlő a „_gat. _AnonymizeIp” alkalmazást használja. Ezzel az alkalmazással a Google lerövidíti az érintett internetkapcsolatának IP -címét, és anonimizálja azokat, amikor webhelyeinkre az Európai Unió tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás másik szerződő államából érkezik.

A Google Analytics összetevő célja a webhelyünk forgalmának elemzése. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat többek között arra használja, hogy értékelje weboldalunk használatát, és online jelentéseket nyújtson, amelyek bemutatják a webhelyeinken végzett tevékenységeket, és egyéb szolgáltatásokat nyújtson az internetes oldalunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics cookie -t helyez el az érintett információs technológiai rendszerén. A sütik definícióját a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google képes elemezni weboldalunk használatát. Minden alkalommal, amikor az adatkezelő által működtetett, és a Google Analytics összetevőt integráló weboldal egyes oldalait meghívja, az érintett információs technológiai rendszerének internetböngészője automatikusan adatokat küld a Google Analytics összetevő az online hirdetések és a Google -nak jutalékok kiegyenlítése céljából. Ezen technikai eljárás során a Google vállalati ismereteket szerez a személyes adatokról, például az érintett IP -címéről, amely többek között a Google -t szolgálja a látogatók és a kattintások eredetének megértésére,

A cookie személyes adatok tárolására szolgál, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett weboldalunk látogatásának gyakorisága. Minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat, az ilyen személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet -hozzáférés IP -címét, továbbításra kerülnek a Google -nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett, a fentiek szerint, a használt webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja a cookie -k beállítását a weboldalunkon keresztül, és ezáltal véglegesen megtagadhatja a cookie -k beállítását. A használt internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozná, hogy a Google Analytics cookie -t állítson be az érintett információs technológiai rendszerébe. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie -kat bármikor törölhetjük egy webböngészőn vagy más szoftverprogramon keresztül.

Ezenkívül az érintettnek lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google Analytics által generált adatgyűjtés ellen, amely a webhely használatához kapcsolódik, valamint ezen adatok Google általi feldolgozásához, és lehetősége van arra, hogy kizárja az ilyen jellegű információkat. . Ebből a célból az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout linkre kattintva, és telepítenie kell. Ez a böngészőbővítmény azt mondja a Google Analytics-nek egy JavaScript-en keresztül, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics szolgáltatásba. A böngészőbővítmények telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az érintett információtechnológiai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen érhetők el. html. A Google Analytics további részleteit az alábbi linken találja: https://www.google.com/analytics/.

12. Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a Google Remarketing szolgáltatásait. A Google Remarketing a Google AdWords egyik funkciója, amely lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg azoknak az internetfelhasználóknak, akik korábban már tartózkodtak a vállalkozás internetes webhelyén. A Google Remarketing integrálása tehát lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy felhasználóalapú hirdetéseket hozzanak létre, és így releváns hirdetéseket jelenítsenek meg az érdeklődő internetfelhasználóknak.

A Google Remarketing szolgáltatásokat üzemeltető vállalata a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Remarketing célja az érdeklődés szempontjából releváns hirdetések beillesztése. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy olyan hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hálózatán vagy más webhelyeken, amelyek egyéni igényeken alapulnak és megfelelnek az internethasználók érdeklődésének.

A Google Remarketing cookie -kat állít be az érintett információs technológiai rendszerében. A sütik definícióját a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi webhelyünk látogatójának felismerését, ha az egymást követő weboldalakat hív fel, amelyek szintén a Google hirdetési hálózatának tagjai. Minden olyan internetes webhely meghívásakor, amelybe a szolgáltatást a Google Remarketing integrálta, az érintett webböngészője automatikusan azonosítja magát a Google-lal. Ezen technikai eljárás során a Google személyes adatokat kap, például a felhasználó IP -címét vagy szörfözési viselkedését, amelyet a Google többek között az érdeklődésre számot tartó hirdetések beillesztésére használ.

A cookie személyes adatok tárolására szolgál, pl. Az érintett által meglátogatott internetes oldalak. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk internetes oldalainkat, a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internet -hozzáférés IP -címét, továbbítjuk a Google -nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett, a fentiek szerint, a használt webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja a cookie -k beállítását a weboldalunkon keresztül, és ezáltal véglegesen megtagadhatja a cookie -k beállítását. A használt internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie -t állítson be az érintett információs technológiai rendszerébe. Ezenkívül a Google által már használt cookie -kat bármikor törölhetjük egy webböngészőn vagy más szoftverprogramon keresztül.

Ezenkívül az érintettnek lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google érdeklődésen alapuló hirdetései ellen. Ebből a célból az érintettnek elő kell hívnia a www.google.de/settings/ads linket, és meg kell adnia a kívánt beállításokat az érintett által használt minden internetes böngészőben.

További információk és a Google tényleges adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen érhetők el.

13. Adatvédelmi rendelkezések a Google+ alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen a vezérlő összetevőként integrálta a Google+ gombot. A Google+ egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat egy társadalmi találkozóhely az interneten, egy online közösség, amely rendszerint lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és interakcióba lépjenek egy virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti információkat nyújtson. A Google+ lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára, hogy privát profilokat hozzanak létre, fényképeket és hálózatokat töltsenek fel baráti felkérésekkel.

A Google+ üzemeltető vállalata a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

Minden alkalommal, amikor meghívja a weboldal egyes oldalait, amelyeket az adatkezelő működtet, és amelyekre egy Google+ gombot integráltak, az érintett információs technológiai rendszerének internetes böngészője automatikusan letölti a megfelelő A Google+ gombja a megfelelő Google+ gombkomponensen keresztül. Ezen technikai eljárás során a Google tudatja, hogy webhelyünk melyik aloldalát látogatta meg az érintett. A Google+ szolgáltatással kapcsolatos további információk a https://developers.google.com/+/ címen érhetők el.

Ha az érintett egyidejűleg van bejelentkezve a Google+ szolgáltatásba, a Google minden egyes weboldalunkra történő meghíváskor felismeri az érintett által és az interneten való tartózkodása teljes időtartama alatt, mely oldalaink bizonyos aloldalai Az internetes oldalakat az érintett meglátogatta. Ezeket az információkat a Google+ gombon keresztül gyűjtjük össze, és a Google összeegyezteti ezeket az érintetthez tartozó Google+ -fiókkal.

Ha az érintett rákattint a weboldalunkon integrált Google+ gombra, és így javaslatot tesz a Google+ 1 -re, akkor a Google ezeket az információkat az érintett személyes Google+ felhasználói fiókjához rendeli, és tárolja a személyes adatokat. A Google tárolja az érintett Google+ 1 ajánlását, és nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az érintett e tekintetben elfogadott feltételeivel összhangban. Ezt követően az érintett ezen a webhelyen adott Google+ 1 ajánlása más személyes adatokkal együtt, mint például az érintett által használt Google+ fióknév és a tárolt fénykép, más Google-szolgáltatásokban, például keresőmotorban kerül tárolásra és feldolgozásra. a Google keresőmotorjának eredményei, az érintett Google -fiókja vagy más helyeken, például internetes oldalakon, vagy hirdetésekkel kapcsolatban. A Google ezen a webhelyen tett látogatást össze tudja kapcsolni a Google -ban tárolt egyéb személyes adatokkal. A Google tovább rögzíti ezeket a személyes adatokat a különböző Google -szolgáltatások fejlesztése vagy optimalizálása céljából.

A Google+ gombon keresztül a Google információt kap arról, hogy az érintett meglátogatta webhelyünket, ha az érintett a weboldalunkra történő felhívás időpontjában bejelentkezett a Google+ szolgáltatásba. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint vagy nem a Google+ gombra.

Ha az érintett nem kíván személyes adatokat továbbítani a Google -nak, akkor megakadályozhatja az ilyen továbbítást, ha kijelentkezik Google+ -fiókjából, mielőtt felhívja webhelyünket.

További információk és a Google adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen érhetők el. További hivatkozásokat a Google-tól a Google+ 1 gombbal kapcsolatban a https://developers.google.com/+/web/buttons-policy címen szerezhet be.

14. A Google-AdWords alkalmazásával és használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta a Google AdWords szolgáltatást. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotorjának találataiban és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy előre meghatározzák azokat a kulcsszavakat, amelyek segítségével a Google keresési eredményei között megjelenő hirdetések csak akkor jelennek meg, amikor a felhasználó a keresőmotor segítségével lekéri a kulcsszavak szempontjából releváns keresési eredményeket. A Google hirdetési hálózatában a hirdetéseket releváns weboldalakon osztják szét automatikus algoritmus használatával, figyelembe véve a korábban meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltető vállalata a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdWords célja weboldalunk népszerűsítése azáltal, hogy releváns hirdetéseket vesz fel harmadik felek webhelyeire és a Google keresőmotor keresési eredményei közé, valamint harmadik féltől származó hirdetéseket helyez be webhelyünkre.

Ha egy érintett egy Google hirdetésen keresztül éri el weboldalunkat, akkor a Google -on keresztül konverziós cookie kerül az érintett információs technológiai rendszerébe. A sütik definícióját a fentiekben ismertetjük. A konverziós cookie 30 nap elteltével elveszíti érvényességét, és nem használják az érintett azonosítására. Ha a cookie nem járt le, akkor a konverziós cookie ellenőrzi, hogy bizonyos aloldalakat, például az online áruház rendszeréből származó bevásárló kosarat hívtak-e fel weboldalunkra. A konverziós cookie -n keresztül mind a Google, mind az adatkezelő megértheti, hogy az a személy, aki elért egy AdWords -hirdetést a weboldalunkon, generált -e értékesítést, azaz végrehajtotta vagy lemondta -e az áruk értékesítését.

A konverziós cookie használatával összegyűjtött adatokat és információkat a Google felhasználja webhelyünk látogatási statisztikáinak készítéséhez. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használjuk, hogy meghatározzuk az AdWords hirdetéseken keresztül kiszolgált felhasználók teljes számát, hogy megállapítsuk az egyes AdWords hirdetések sikerét vagy kudarcát, és optimalizáljuk AdWords hirdetéseinket a jövőben. Sem cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak olyan információkat a Google -tól, amelyek azonosíthatják az érintettet.

A konverziós cookie személyes adatokat tárol, pl. Az érintett által meglátogatott internetes oldalakat. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk internetes oldalainkat, a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internet -hozzáférés IP -címét, továbbítjuk a Google -nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy webhelyünk sütiket állítson be a fentiek szerint, a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadja a cookie -k beállítását. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google konverziós cookie -t helyezzen el az érintett információs technológiai rendszerén. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngészőn vagy más szoftverprogramokon keresztül.

Az érintettnek lehetősége van kifogásolni a Google érdeklődésen alapuló hirdetését. Ezért az érintettnek minden használt böngészőből hozzá kell férnie a www.google.de/settings/ads linkhez, és meg kell adnia a kívánt beállításokat.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen érhetők el.

15. Adatvédelmi rendelkezések az Instagram alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen a vezérlő integrálta az Instagram szolgáltatás összetevőit. Az Instagram egy olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformnak minősülhet, és amely lehetővé teszi a felhasználók számára fotók és videók megosztását, valamint az ilyen adatok más közösségi hálózatokban való terjesztését.

Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Ennek a weboldalnak az egyes oldalain, amelyeket a vezérlő működtet, és amelyekre egy Instagram-összetevőt (Insta gombot) integráltak, minden egyes híváskor automatikusan megjelenik az érintett információs technológiai rendszerének internetböngészője az Instagram megfelelő Instagram -összetevőjének kijelzőjének letöltéséhez. Ezen technikai eljárás során az Instagram tudomást szerez arról, hogy webhelyünk melyik aloldalát látogatta meg az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg van bejelentkezve az Instagram-on, az Instagram az érintett minden egyes weboldalunkra történő meghívásakor észleli-és az interneten való tartózkodásuk teljes időtartama alatt-az internetünk melyik aloldalát oldalt látogatta meg az érintett. Ezeket az információkat az Instagram összetevőn keresztül gyűjtik, és az érintett Instagram -fiókjához társítják. Ha az érintett rákattint a weboldalunkon integrált Instagram gombok valamelyikére, akkor az Instagram összehangolja ezeket az adatokat az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatokat.

Az Instagram információkat kap az Instagram összetevőn keresztül arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett a weboldalunkra irányuló hívás idején bejelentkezett az Instagramba. Ez attól függetlenül történik, hogy a személy rákattint -e az Instagram gombra vagy sem. Ha az érintett ilyen jellegű információtovábbítása nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik Instagram-fiókjából, mielőtt meghívja a webhelyünket.

További információk és az Instagram vonatkozó adatvédelmi rendelkezései letölthetők a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címekről.

16. Az adatkezelés jogalapja

Művészet. 6 (1) világít. a GDPR szolgál jogalapként azokhoz a feldolgozási műveletekhez, amelyekhez meghatározott feldolgozási célból beleegyezést kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett fél részt vesz, mint például akkor, ha az adatkezeléshez műveletekre van szükség az áruszállításhoz vagy bármely más szolgáltatás nyújtásához, akkor a feldolgozás cikk (1) bekezdésének lit. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Vállalkozásunk jogi kötelezettség alá esik -e, amely személyes adatok feldolgozását igényli, például az adókötelezettségek teljesítése érdekében, a feldolgozás az Art. 6 (1) világít. c GDPR. Ritka esetekben, a személyes adatok feldolgozása szükséges lehet az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez lenne a helyzet például akkor, ha egy látogató megsérülne társaságunkban, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit továbbítani kellene orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Akkor a feldolgozás az Art. 6 (1) világít. d GDPR. Végül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének lit. f GDPR. Ez a jogalap azokra a feldolgozási műveletekre szolgál, amelyekre a fent említett jogalapok nem vonatkoznak, ha az adatkezelés a társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekei érdekében szükséges, kivéve, ha az ilyen érdekeket felülírják az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR (47) preambulumbekezdés, 2. mondat).

17. Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei

Ha a személyes adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésének lit. f A GDPR jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket valamennyi alkalmazottunk és a részvényesek jóléte érdekében végezzük.

18. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamának meghatározásához használt kritériumok a vonatkozó törvényi megőrzési időszakok. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, amennyiben azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés kezdeményezéséhez.

19. Személyes adatok szolgáltatása törvényi vagy szerződéses követelményként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az ilyen adatok megadásának elmulasztásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. Adószabályok), vagy szerződéses rendelkezésekből is eredhetnek (pl. A szerződéses partnerre vonatkozó információk). Néha szükség lehet szerződés megkötésére, hogy az érintett személyes adatokat szolgáltat nekünk, amelyeket ezt követően nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett például köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azzal a következménnyel járna, hogy az érintettel nem lehetne megkötni a szerződést. Mielőtt az érintett személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot bármely alkalmazottjával.

20. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Által kifejlesztett szakemberek LegalTech a Willing & Able, hogy kifejlesztette a rendszer munkaidő tracker . Az adatvédelmi politika -generátorunkban található jogi szövegeket Prof. Dr. hc Heiko Jonny Maniero , a Német Adatvédelmi Szövetség munkatársa és Christian Solmecke a WBS -törvényekből adta ki és tette közzé .

tamogatas